Tel. 502 502 252 e-mail: info@folkownia.pl

                                                                                                       

Regulamin sklepu www.folkownia.pl obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.  W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

                                                           

                                                                     

                                                  REGULAMIN

Sklep internetowy www.folkownia.pl jest prowadzony przez:

          Projektowanie Wnętrz Marta Borowicz          

          ul. Kocjana 1A/146, 01-473 Warszawa

          NIP: 7611332835, REGON 147066226

          Zgłoszenie wniosku do GIODO, Nr. Ref. 19190213 oraz Nr. zgłoszenia 002360/13

          Firma jest płatnikiem podatku VAT.

 

          Adres korespondencyjny: ul. Kocjana 1A/146, 01-473 Warszawa

          Kontakt: +48 502502252, adres e'mail: info@folkownia.pl,

 

          Konto Bankowe: BGŻ BNP PARIBAS 45160014621813311220000001 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Folkownia.pl, pod adresem internetowym www.folkownia.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Klientem”.


I. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

3. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.

5. Ilość i rodzaj produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

6. Każdy produkt zakupiony w sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

7. Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Klient wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość.

8. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrym obyczajem, w sposób  nienaruszający dobra osobiste i prawa autorskie osób trzecich.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym bądź wynikającym ze słabej infrastruktury telekomunikacyjnej.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz analizowania jego efektywności.

12. Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach  wskazanych w polityce prywatności sklepu  i określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

II. Zawarcie umowy sprzedaży

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy folkownia.pl czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały ten czas możliwe jest składanie zamówień.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w sklepie. Złożenie zamówienia w sklepie następuje poprzez:

- właściwe wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza zamówienia przez klientów nie korzystających z usługi rejestracji w sklepie,

- złożenie zamówienia po wcześniejszym zarejestrowaniu się w sklepie i utworzeniu konta klienta,

- wysłanie informacji o chęci zakupu wybranego produktu/produktów oraz danych kontaktowych na adres info@folkownia.pl,

Rejestracja klienta następuje poprzez zostawienie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Po poprawnie dokonanej rejestracji Klient otrzyma e-mail potwierdzający utworzenie konta w sklepie.

Klient na stronie sklepu internetowego, w trakcie składania zamówienia jest informowany o łącznej cenie zamówienia, w tym o kosztach dostawy i innych kosztach dodatkowych związanych z realizacją zamówienia.

Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu. 

 Zakupiony towar wysyłany jest wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Faktura VAT może być za zgodą Klienta wysyłana w formie elektronicznej.

Sklep folkownia.pl realizuje zamówienia na terenie Polski oraz za granicą (na całym świecie).

Realizacja zamówień (wysyłka towaru) odbywa się w dni robocze - od poniedziałku do piątku.

Czas realizacji zamówienia produktów następuje w terminie podanym na karcie produktu i liczony jest od momentu zaksięgowania płatności lub otrzymania informacji o prawidłowo wykonanym przelewie lub wyborze przesyłki pobraniowej. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie,  czas realizacji ustalany jest indywidualnie. Jeżeli złożone zamówienie obejmuje produkty o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia lub według indywidualnych ustaleń.

Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Sprzedawca jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Poprzez przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz poprzez udostępnienie regulaminu na stronie sklepu następuje utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie klientowi treści zawartej umowy sprzedaży. Treść umowy dodatkowo jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu.

W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

W procesie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Projektowanie Wnętrz Marta Borowicz w celu realizacji zamówienia. Brak zgody, będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe klienta jest 

Projektowanie Wnętrz Marta Borowicz
ul. Kocjana 1A/146
01-473 Warszawa

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych  osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Sprzedawca zobowiązany jest do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez klienta oraz dołożenia wszelkich starań przy udzielaniu informacji Klientom.


III. Warunki dostawy 

1. Na czas dostawy towaru składa się określony w części II pkt.9 czas realizacji zamówienia oraz  czas wybranej metody dostawy.

2. Przesyłki na terenie Polski dostarczają: Poczta Polska oraz firma kurierska DPD. Czas dostawy zamówienia wynosi odpowiednio 1-2 dni robocze w przypadku przesyłek realizowanych przez  firmę kurierską oraz 2- 4 dni roboczych w przypadku przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską.

3. Realizujemy także przesyłki zagraniczne za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwa jest wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich (ustalenia indywidualne). Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest automatycznie po wpisaniu adresu do korespondencji, według określonej strefy świata. Płatność możliwa tylko w formie przedpłaty. Przesyłki o dużych, niestandardowych gabarytach wyceniamy indywidualnie.

4. Koszt wysyłki podany jest w zamówieniu. Przy zamówieniach powyżej kwoty 300 zł przesyłka realizowana jest gratis (dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski).

5. W przypadku jeśli paczka nie dotrze w wyznaczonym terminie do Klienta, powinien on poinformować o tym Sprzedawcę

jeśli termin dostawy przekroczy 3 dni robocze w przypadku przesyłki kurierskiej,

jeśli termin dostawy przekroczy 7 dni roboczych w przypadku przesyłki pocztowej.

 

IV. Formy płatności i ceny produktów.

 

1. Formę płatności Klient wybiera w procesie zamawiania towaru. W sklepie Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

?przedpłata na rachunek bankowy
Deutsche Bank Polska S.A.74 1910 1048 2756 4146 8525 0001

Projektowanie Wnętrz Marta Borowicz
01-473 WARSZAWA, ul. Kocjana 1A/146


Klient dokonuje płatności płatności w dowolnym momencie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w sklepie.

?płatności on-line (przelewy bankowe i karty płatnicze, PayPal) realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24, - płatność realizowana jest od razu po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta,

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

?za pobraniem – Klient reguluję należną kwotę pobrania u kuriera w momencie dostarczenia zamówienia do klienta. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku zakupu towarów dostępnych "na zamówienie”.

2. Przelew z zagranicy powinien zawierać:  - numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN

(PL 74 1910 1048 2756 4146 8525 0001), nazwę firmy oraz adres odbiorcy, tytuł przelewu,  adres SWIFT / BIC lub nazwę i adres banku.

3. W przypadku dokonania zakupu produktu „na zamówienie”, przy wybranych produktach może wystąpić opcja zapłaty zaliczki bądź całości kwoty (określona przez dostawcę lub producenta produktu), przed złożeniem zamówienia, pozostała zaś część kwoty płatna jest przed wysyłką gotowego produktu. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta lub producenta, zaliczka zostaje zwrócona Klientowi.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient, koszt przesyłki uzależniony jest od wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

6. W procesie zamówienia Klient może wybrać za dodatkową opłatą opcję zapakowania produktu w formie prezentu. Usługa ta nie dotyczy towarów o dużych gabarytach (np. mebli).

7. Sklep folkownia.pl prowadzi system bonów rabatowych, w oparciu o specjalnie wygenerowane w tym celu kody rabatowe. Klient w przypadku otrzymania kodu rabatowego otrzyma także informację o sposobie i czasie jego realizacji. Informacje odnośnie przyznanych kodów rabatowych, każdy klient może indywidualnie sprawdzić w danych swojego konta.

 

V. Reklamacje

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  określa zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wobec Klienta będącego Konsumentem. 

Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. 

Różnice produktów w szczególności dotyczące kolorów i ich odcieni, które mogą wynikać z różnych ustawień komputera nie podlegają reklamacji.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami i kosztami przesyłki.

W przypadku uszkodzenia towaru powstałego w trakcie transportu (uszkodzenie opakowania) prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres e-mail info@folkownia.pl  lub na korespondencyjny adres pocztowy Sprzedającego.

Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez klienta adres.Nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. 

W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep wymieni produkt na pełnowartościowy lub w przypadku braku takiej możliwości zwróci równowartość reklamowanego produktu na konto Klienta, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Sklep  pokrywa koszty odbioru oraz wymiany wadliwego produktu. 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

Reklamacja i zasady zerwania umowy o  świadczenie Usług Elektronicznych.

9.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy info@folkownia.pl lub wysyłając na adres firmy Folkownia Spółka Komandytowa, ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej danych dotyczących przedmiotu reklamacji i okoliczności ich wystąpienia, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpłynięcia zgłoszenia na adres firmy bądź otrzymania wiadomości e-mail drogą elektroniczną na adres info@folkownia.pl.

9.2 Wypowiedzenie umowy Usługi Elektronicznej dotyczy usługi o charakterze bezterminowym, którym jest newsletter lub rejestracja konta klienta. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie może rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie żądania usunięcia konta. Administrator sklepu zobowiązuje się dokonać usunięcia konta klienta w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia.

VII. Odstąpienie od umowy

W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Klient w tym celu powinien wysłać oświadczenie na adres: info@folkownia.pl lub adres firmy ul. Kocjana 1A/146, 01-473 Warszawa. Przykładowy wzór formularza dostępny jest na stronie sprzedawcy w zakładce „odstąpienie od umowy”. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może ale nie musi skorzystać z formularza.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie została zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Klienta w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Sklep ma obowiązek niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszt dostawy.  Sklep dokona zwrotu płatności w takiej samej formie, w jakiej klient dokonywał płatności, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów. 

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi klient.

Klient ma obowiązek niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sklepowi. Towar powinien być w miarę możliwości należycie zapakowany aby zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniami. Za datę zwrotu liczy się datę nadania przesyłki zwrotnej do Sklepu.  

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to przede wszystkim produktów wykonywanych pod indywidualne zamówienie klienta.

VIII. Polityka Prywatności

 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient postanowi jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia.

W każdej chwili Klient ma prawo do aktualizacji (również samodzielnie) lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

2. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe Klientów są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Klientowi poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie.

 

3. Pełne i aktualne informacje dotyczące polityki prywatności dostępne dla Klienta są w zakładce - Polityka Prywatności (http://www.stara.folkownia.pl/content/21-polityka-prwatnosci)

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce - Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sprawdzonysklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.